Positieve Lig Beleving
Wi-Bo
Piramide van Maslow

De mens wil altijd vooruit in het leven. En waar precies dat eindpunt ligt, is afhankelijk van de positie die op dat moment al is bereikt.

Het model van de psycholoog Abraham Maslow onderscheidt door middel van onderstaande niveaus de verschillende behoeften van de mens en verklaart hiermee hun gedrag. Hij laat zien dat je pas een hoger niveau kunt bereiken als je eerst de behoeften in de voorgaande lagere niveaus hebt weten te bevredigen. De verschillende niveaus binnen de piramide van Maslow:

1. Lichamelijke behoeften.
2. Veiligheid en zekerheid
3. Sociaal contact
4. Waardering en erkenning
5. Maximale ontplooiing.

Wi-bo
Je wilt genezen,
maar de omgeving zegt:
‘Je bent ziek’.
lees meer...
disclaimer | © Wi-bo | design en realisatie © Tree-trunk